Din guide til Venezia

Ny storbyguide: Her finner du tips om restauranter, hotell, severdigheter, shopping, uteliv og mye mer.

Parlør - Venezia

Nedenfor finner du en liste over mye benyttede ord og uttrykk på italiensk. Dialekten som snakkes i Venezia er derimot til tider svært forskjellig fra italiensk, ikke bare på grunn av ulike begreper og grammatiske vendinger, men også en spesiell uttale. En viktig forskjell er benevnelsen for gate/vei, som istedetfor det italienske strada/via på Veneto-dialekt ofte heter ”calle”. En piazza (plass) i Venezia kalles gjerne ”campo”. ”Rio” betyr kanal, og ”terrà” betyr at bygget er senket litt ned i jorden eller sanden.

Italiensk er et romansk språk, noe som betyr at det ligner på spansk, fransk, portugisisk og romensk. I Italia er der store dialektforskjeller, noe som gjør at det kan være problematisk å forstå enkelte ord, uttrykk og talemåter som er særegne for stedet du befinner deg på. Milano-dialekten er preget av åpne vokaler, men er ellers ganske lik standard italiensk. Nedenfor kan du lære deg noen uttrykk som du helt sikkert vil få bruk for. En riktig uttale kan være nyttig, og vi har her noen tips hvordan du skal uttale. Vi føler ikke det fonetiske alfabetet, men slik man leser norsk.

U uttales som norsk O
O uttales som norsk Å

C og G endrer uttale alt etter hva som følger bak: en påfølgende H gjør at vi uttaler C som K, og G som G. Uten påfølgende H blir uttalen henholdsvis ”tsj” og ”dj”. Noen eksempler: capuccino blir ”kapotjino”, mens chilo blir ”kilo”. Giugno blir ”djonjå”, og margherita blir ”margerita”.

Z foran ”-ione” uttales ”tsjåne”, mens g foran ”no” blir ”-njå”.

Mye brukt
Ja/nei                              Si/no
Takk                               Grazie (gratsie)
Hei/ha det                      Ciao (tsjao)
Vær hilset                      Salve (salve)
God dag                         Buon giorno (buån djårno)
Ha det bra!                    Arrivederci (arrivedertsji)
Værsåsnill                     Per favore (pær favåre)
Hjelp                             Aiuto (aiotå)
Jeg forstår ikke              Non capisco (nån kapiskå)
Hva er klokka?              Che ora è? (ke åra e)
Unnskyld                        Mi scusi (mi skosi)
Herr                               Signore (sinjåre)
Fru                                 Signora (sinjåra)
Frøken                           Signorina (sinjårina)
Gi vei (høflig)               permesso (pærmesså)
Hvor mye koster?          Quanto costa? (koantå kåsta)
Å veksle                        cambiare (kambiare)
Rest (penger)                 resto (ræstå)
Kredittkort                     carta da credito (karta da kreditå)
Frimerke                        francobollo (frankåbållå)
Postkort                         cartolina (kartålina)
Brev                              lettera (lættera)
Snakker De engelsk?     Parla inglese? (parla inglese)
Hvor er?                     Dove è (dåv e)/Dove posso trovare (dåve påsså tråvare)
Norge                           Norvegia (nårvedja)
Norsk                            norvegese (nårvedjese)
Ambassade                   ambasciata (ambasjata)
Konsulat                       consolato (kånsålatå)
Politi                            polizia (pålitsia)
Lege                             medico (medikå)
Sykehus                       ospedale (åsspedale)
Lommetyv                    borseggiatore (bårsedjatåre)
Lommebok                   portafoglio (pårtafåljå)


Dager og måneder
Mandag                       lunedì (lunedi)
Tirsdag                       martedì (martedi)
Onsdag                        mercoledì (merkåledi)
Torsdag                      giovedì (djåvedi)
Fredag                        venerdì (venerdi)
Lørdag                        sabato (sabatå)
Søndag                       domenica (dåmenika)
Morgenen                   la mattina (la mattina)
Kvelden                      la sera (la sera)
Ettermiddagen            il pomeriggio (il påmeridjå)

Januar                        gennaio (djenaiå)
Februar                     febbraio (febbraiå)
Mars                         marzo (martså)
April                        aprile (aprile)
Mai                          maggio (madjå)
Juni                          giugno (djunjå)
Juli                           luglio (loljå)
August                      agosto (agåstå)
September               settembre (settæmbræ)
Oktober                   ottobre (åttåbræ)
November               novembre (nåvæmbre)
Desember               dicembre (ditsjæmbre)

Tall
1 uno (onå)
2 due (doe)
3 tre (tre)
4 quattro (kvattrå)
5 cinque (tsjinkve)
6 sei (sæi)
7 sette (sætte)
8 otto (åttå)
9 nove (nåve)
10 dieci (dietsji)
20 venti (vænti)
21 vent`uno (væntonå)
22 ventidue (væntidoe)
23 ventitre (væntitre)
24 ventiquattro (væntikvattrå)
25 venticinque (væntitsjinkve)
26 ventisei (væntisæi)
27 ventisette (væntisætte)
28 vent`otto (væntåttå)
29 ventinove (væntinåve)
30 trenta (trænta)
40 quaranta (kvaranta)
50 cinquanta (tsjinkvanta)
60 sessanta (sæssanta)
70 settanta (sættanta)
80 ottanta (åttanta)
90 novanta (nåvanta)
100 cento (tsjæntå)
1000 mille (millæ)

Finne frem/reise
Hvor er...                  dove è (dåv e)
Er det langt?             È lontano? (e låntanå)
Er det nært?              È vicino? (e vitsjinå)
Hvor kan jeg finne... Dove posso trovare... (dåve påsså trå-vare)
Vei                           strada (strada) / via (via)
Hovedgate (i by)      corso (kårså)
Ringvei                    raccordo annulare (rakkårdå anolare)
Motorvei                 autostrada (aotåstrada)
Bil                           macchina (makkina)
Leiebil                     macchina a noleggio (makkina a nåledjå)
Buss                        autobus (aotåbos)
Holdeplass              fermata (færmata)
Taxi                         taxi (tassi)
Flyplass                  aereoporto (aereåpårtå)
Fly                          aereo (aereå)
Togstasjon              stazione (statsiåne)
Tog                         treno (trenå)
Til høyre                 a destra (a dæstra)
Til venstre              a sinistra (a sinistra)Butikk/Museer
Åpen                      aperto (apærtå)
Stengt                     chiuso (kioså)
Åpningstider          orario (årariå)
Arbeidsdager         feriali (feriali)
Helligdager           festivi (festivi)
Salg                       saldi (saldi)
Marked                  mercato (merkatå)
Slakter                   macelleria (matsjeleria)
Supermarked         supermercato (sopermerkatå)
Apotek                  farmacia (farmatsjia)
Postkontor             posta (påsta)
Bokhandel             libreria (libreria)
Kirke                    chiesa (kiesa)
Palass                   palazzo (palatså)
Museum                museo (moseå)
Galleri                 galleria (galleria)
Billett                  biglietto (biljættå)

Mat
Bestille mat         ordinare (årdinare)
Frokost                colazione/prima colazione (kålatsiåne/prima kålatsiåne)
Lunsj                   pranzo (prantså)
Middag               cena (tsjena)
Vann                   acqua (akkva)
Mineralvann       acqua minerale (akkva minerale)
Vann uten kullsyre (acqua) liscia (lisja)
Vann med kullsyre frizzante (frit-sante)
Brus                   gazzosa (gadsåsa)
Vin                     vino (vinå)
Øl                      birra (birra)
Kaffe                 cafè (kafe)
Flaske               bottiglia (båttilja)
Glass                 bicchiere (bikkiere)
Tallerken           piatto (piattå)
Forrett              antipasto (antipastå)
Første rett         primo (primå)
Andre rett         secondo (sekåndå)
Grønnsaker       verdura (værdora)/ contorno (kåntårnå)
Frukt                frutta (frotta)
Ost                   formaggio (fårmadjå)
Kjøtt                carne (karne)
Fisk                 pesce (pæsje)
Kylling            pollo (pållå)
Suppe              zuppa (tsuppa)
Grønnsaksuppe minestrone (minestråne)
Pasta               pasta
Pizza               pizza
Poteter            patate (patate)
Ris                  riso (riså)
Olje                olio (åliå)
Smør               burro (borrå)
Dessert           dolce (dåltsje)
Kuvert            coperto (kåpærtå)
Regningen      conto (kåntå)

Hotell
Bestille          prenotare (prenåtare)
Hotell            albergo (albærgå)
Rom              camera (kamera) / stanza (stansa)
Enkeltrom     camera singola
Dobbelseng   letto matrimoniale (lættå matrimån-iale)
Dobbeltrom   doppia (dåppia) (med to senger)
Natt               notte (nåtte)
Bad               bagno (banjå)
Dusj             doccia (dåtsja)
Vekking        sveglia (svelja)

Klær
Bukser          pantaloni (pantalåni)
Skjorte         camicia (kamitsja)
Skjørt           gonna (gånna)
Genser         maglione (maljåne)
Dress           vestito (vestitå)
Støvler        stivali (stivali)
Belte           cintura (tsjintora)
Sko             scarpe (skarpe)
Veske          borsa (bårsa)
Størrelse     taglia (talja)
Prøverom    camerino (kamerinå)

Finn et perfekt hotell i Venezia

Gjennom det anerkjente hotellbyrået Hotell.no kan vi nå tilby hotell i alle prisklasser, fra vandrerhjem til luksushotell. Søk og bestill her:

 

Fly til Venezia? Vi anbefaler www.FlyPrice.no

Flyprice tilbyr Norges beste og laveste dagspriser på flybilletter. Selskapet har slagordet "samme reise - lavere pris", og du kan finne svært billige flybilletter her. Besøk sidene til Flyprice og se selv:

Klikk her for å gå til www.FlyPrice.no

Sponsede lenker

Mer reisestoff

Regn om valuta


Privacy Policy